เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ผู้แทน ทต. นาดินดำ ผู้แทน รพ.สต.เจริญสุข และผู้แทน พม. จ.เลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้ รายนายบุญช้อย เพชรธรรมรงค์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ม.12 ต.นาดินดำ
อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ที่นอนลม และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าว

Tags: เลย