เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก
หมู่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ถุง เสื้อแขนยาว จำนวน 100 ตัว แก่ราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย