เลือกหน้า

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยอำเภอโคกสำโรง จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1 ชุด