เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

13 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุ รายนายสุชาติ วิโรจน์ อยู่บ้านเลขที่ 165 ม.7 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท รถเข็นวิวแชร์
และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ป่วยผู้สูงอายุรายดังกล่าว

Tags: เลย