เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุ รายนางทองหว่าน ยศปัญญา อยู่บ้านเลขที่ 2 ม.1 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท ที่นอนลม
และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ป่วยผู้สูงอายุรายดังกล่าว ครั้งนี้

Tags: เลย