เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในโครงการ”จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้
สามคนรับ” มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 76 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

Tags: เลย