เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกผู้ช่วยนายก เหรัญญิก เลขานุการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันที่  5  ธันวาคม  2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน  133  ราย  ซึ่งมีการจัดเลี้ยง
อาหาร  เครื่องดื่ม  แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว