เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ,นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน ,นางอัญชริดา มงคลรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลอำเภอวาริชภูมิ ,โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ,ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ ,โรงพยาบาลวาริชภูมิ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ และ รพ.สตในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย
  ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโรงทานในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต จำนวน  4 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนปารวรรณศึกษา ,ร้านต้นอ้อย คอฟฟี่ เบเกอรี่ สนับสนุน ข้าวมันไก่
2. โรงพยาบาลวาริชภูมิ  สนับสนุน ข้าวต้ม
3. ร้านค้าประชารัฐ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล สนับสนุน  น้ำดื่ม 6 แพ็ค
4. ปว.เจริญทรัพย์ สนับสนุน ลูกชิ้น จำนวน 150 กล่อง
5. บ้านธาตุพัฒนา สนับสนุน ข้าวผัด
และกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้แจกกล่องพลาสติก จำนวน 208 กล่อง พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,040 ชิ้น เป็นของชำรวยให้กับผู้บริจาคโลหิต  พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนเพื่อลุ้นของรางวัลพิเศษ ได้แก่ เตารีด 2 เครื่อง หมวกกันน็อค 2 อัน ผ้าห่ม 1 ผืน  เสื้อที่ระลึก 123 ปี อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 ตัว  ให้กับผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งจะมีการจับฉลากขึ้น ในวันที่  3  ตุลาคม 2564 เพื่อมอบของรางวัลให้กับหาผู้โชคดีต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 208 ราย ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 83,200 ซีซี ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย บริจาคโลหิตครบ  16 ครั้ง 3 ราย บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง 3 ราย บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 1 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ และ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิได้ให้บริการตรวจคัดกรอง และวัดอุณภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด