เลือกหน้า

วันที่ 24 กันยายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับอำเภอดงหลวง เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2021 COVID – 19 ณ กองร้อย อส อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร