เลือกหน้า

วันที่ 26 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์  เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนายสมปอง ดำสร บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยถุนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 19:00 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของ นายสมปองฯทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาทว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้มอบชุดป้องกันโควิด จำนวน 1 กล่องและวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุงเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ปลัดอำเภอ   นายก อบต.ป่าร่อน   สมาชิก อบต.ป่าร่อนกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมในการรับมอบฯ ในครั้งนี้ด้วย