เลือกหน้า

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ผ่านการคัดกรอง และสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 46 ราย ได้โลหิต 20,700  ซีซี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้