เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา  บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นางกาญจนี  รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมกับที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง  จำนวน  1  ครัวเรือน  ในพื้นที่อำเภอสามโคก
ของนายจรัส  จันทนารักษ์  ณ  บ้านเลขที่  123  หมู่ที่  2  ตำบลสามโคก อำเภอ สามโคก  จังหวัดปทุมธานี  โดยมอบเงินช่วยเหลือ  จำนวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด