เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นางวรารักษ์  รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกบรรเทาทุกข์ นางบัวลอง วิริยะ  บ้านเลขที่ 239  หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินช่วยเหลือ
จากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 8,000 บาท