เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป  ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่างๆ  และร่วมสนับสนุนอาหารว่างเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีผู้เข้ารับ
การรักษาโรคทั่วไป จำนวน  16 ราย ทันตกรรม จำนวน 10  ราย  สัตว์  จำนวน  24  ตัว