เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นางกาญจนี  รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดตังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี  ประจำปี  2563  ครั้งที่  1  ณ  วัดคุณหญิงส้มจีน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด  รถจักรยาน  จำนวน  10  คัน  แว่นสายตา  จำนวน  478  อัน  เพื่อมอบให้ผู้ยากไร้  ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และนักเรียน