เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่อำเภอลำลูกกา  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา  เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จำนวน  2  ราย  ดังนี้
1) ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวชะลอ ชูเชิด ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้พักอาศัย จำนวน 1 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2) ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายอรุณ ชูเชิด ได้รับความเสียหายบางส่วน มีผู้พักอาศัย จำนวน 8 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด