เลือกหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอยะหา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยกำลัง อสม. และผู้แทนเทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่มอบชุดถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยากลำบากและได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอยะหา จำนวน 600 ชุด/ครอบครัว และเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา จำนวน 300 ชุด/ครอบครัว