เลือกหน้า

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางโสรยา  พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่สาธาณสุขอำเภอกาบัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนายวิจาร ทองดุลดำ อยู่บ้านเลขที่ 26/1 บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่มีญาติพี่น้องดูแล เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้มอบเงินช่วยเหลือและมอบชุดยังชีพ จำนวน 1 ชุด