เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  นางกาญจนี  รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  นางฉวีวรรณ  คอวิเชียรกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  รวมทั้งสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาตามโครงการพระราชดำริ  โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กหญิงลินดา บุญเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนลำสนุ่น  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา  ให้กำลังใจ  ในเรื่องการเรียน 
ความประพฤติ  ซึ่งเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท) พร้อมสิ่งของ  จำนวน 1 ชุด