เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางฐิติรัตน แวงชิน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่  รายนายประยูร ลายภูคำ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 8 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป