เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางฐิติรัตน  แวงชิน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง  รายนายบุญมาก วงษ์แก้ว บ้านเลขที่ 88 หมู่ 12 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป