เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด,กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพล ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่อำเภอพล ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสุนทร  ท้าวนิล  บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล
2. นายกันหา  งานหมั่น  บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล
3. นายวรรณชัย  เฑ็งปัญจะ  บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล