เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด,กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับอำเภอแวงน้อย ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแวงน้อย ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางวิภา  สุระมาตย์  บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
2. นายสุข  ประณีต  บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
3. นางบุญโฮม  ตอสกุลไทย  บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย