เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด,กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพล และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  190 ราย  ได้โลหิต จำนวน 80,900 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 52 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 11 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย