เลือกหน้า

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภูณ ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 65 รายปริมาณโลหิตที่ได้ 26,000 ซีซีผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 3 ราย อวัยวะ จำนวน 3 ราย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด