เลือกหน้า

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอ,ปกครองอำเภอ,กศน.ประจำพื้นที่ เพื่อออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียนในโครงการดังกล่าว จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายอัษฎา มณีรัตน์ บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 4 บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายตะวัน โคตรทา บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายมนูญ สุขล้าน บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายอภิลักษ์ ศรวิเศษ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูมอบถุงยังชีพ รายละ 1 ถุง รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ถุง