เลือกหน้า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 .นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ปกครองอำเภอสุวรรณคูหา, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านนายสุรสิทธิ์ เกษรหอม บ้านเลขที่ 48 หมู่ 12ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ถุง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท