เลือกหน้า

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 .นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภูณ ที่ว่าการอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 77 รายปริมาณโลหิตที่ได้ 30,800 ซีซีผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 2 ราย อวัยวะ จำนวน 2 ราย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด