เลือกหน้า

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด และนางสุมาลี ขันธวิชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/คณะกรรมตรวจรับเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ร่วมส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ตามโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 เครื่อง โดยมีจุดติดตั้งกระจายทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564