เลือกหน้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกรับบริจาคโลหิตในกิจกรรม “สัปดาห์บริจาคโลหิตผ่าวิกฤติโควิด-19” ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สำหรับวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 79 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 31,600 ซีซี สรุปยอดผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรม “สัปดาห์บริจาคโลหิตผ่าวิกฤติโควิด-19” ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 รวม 4 วัน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 227 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 91,200 ซีซี ยอดผู้บริจาค ดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย