เลือกหน้า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,นายประยูร อรัญรุฑ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,ปกครองอำเภอเมือง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู-,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ-อัคคีภัย ณ บ้านนายบุญแปลง ตรีเดช บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอัคคีภัยเป็น เงินสดจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง, ถังน้ำสภา จำนวน 2 ถัง, หมวกไหมพรม จำนวน 1 ใบ, ผ้าพันคอไหมพรม จำนวน 1 ผืน,หมอนขิด จำนวน 2 ใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย