เลือกหน้า

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภูณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 174 รายปริมาณโลหิตที่ได้ 69,600 ซีซีผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 9 ราย อวัยวะ จำนวน 9 ราย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด