เลือกหน้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชน รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู