เลือกหน้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยณ นายอำคา ชารีเขียว บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 13 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย