เลือกหน้า

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภูณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 45 รายปริมาณโลหิตที่ได้ 18,000 ซีซี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด