เลือกหน้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายมานัสฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ปฎิบัติงานอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับนัดมาฉีดวัคซีน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู