เลือกหน้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด-หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ,ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด-หนองบัวลำภู , กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านนางจารุวรรณ ชื่นชม บ้านโสกปลาดุก บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง-หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบสิ่งของให้กับผู้-ประสบอัคคีภัยเป็น เงินสดจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง, ถังน้ำสภา จำนวน 3 ถัง , หมวกไหมพรม จำนวน 1 ใบ , ผ้าพันคอไหมพรม จำนวน 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ชุดชาม 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย