เลือกหน้า

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมด้วย นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอโนนสัง, ส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการฯณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 100 ถุง