เลือกหน้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ปกครองอำเภอเมือง, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านนายสมบูรณ์ ราชอินทร์ บ้านเลขที่ 303 หมู่ 4ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ,เงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ,ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน ,ถังน้ำ จำนวน 2 ถัง ,ผ้าพันคอไหมพรม จำนวน 1 ผืน ,หมวกไหมพรม จำนวน 1 ใบ