เลือกหน้า

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบจักรยานให้กับนักเรียนยากจน จำนวน 3 ราย ณ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู