เลือกหน้า

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดที่4 จังหวัดนครราชสีมา มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ้าวิกฤตโควิท 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มอบให้กับประชาชนผู้กักตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือยากจน เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้มอบชุดถุงยังชีพดังกล่าวให้กับตัวแทนแต่ละอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อส่งมอบชุดถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ดังนี้
1.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 114 ถุง
2.อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 211 ถุง
3.อำเภอนากลาง จำนวน 168 ถุง
4.อำเภอโนนสัง จำนวน 73 ถุง
5.อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 92 ถุง
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนชุดเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้กักตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือยากจน โดยมีหลายหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภูให้การสนับสนุนกำลังพลในการจัดถุงธารน้ำใจในครั้งนี้