เลือกหน้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามกำกับติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 1/2564 กำหนดลงพื้นที่ออกเยี่ยมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 และครั้งถัดไปวันที่ 20 กันยายน 2564 สำหรับวันนี้เป็นการลงพื้นในเขตพื้นที่อำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณคูหา มีนักเรียนทุนจำนวน 5 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการดังกล่าว รายละ 1 ถุง