เลือกหน้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการ/สมาชิก และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ส่งมอบอาหารพร้อมทานและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ในกิจกรรม “ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด-19” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนุบสนุนงบประมาณส่วนตัว จากนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเป้าหมายส่งต่ออาหารและน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู