เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน” และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 52 ยูนิต  (คิดเป็น 18,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี