เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย ทำความสะอาด เก็บเมล็ดพันธุ์ และปันน้ำใจ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบางน้ำเชี่ยว ตำบลโรงช้าง จำนวน 5 ราย  
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน รายละ 1 ชุด ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี