เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอซำสูง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอซำสูง ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง
และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายบุญรอด โพธิ์ศรี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
2.นางเหมือน เอกตาแสง บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
3.นายวิสิทธิ์  ครยก  บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง