เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอน้ำพอง
ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วย
ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุดารัตน์  อุทัยทะวัง  บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
2. นายทอง  พินเกิ๊ก  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
3. นางผัน  โคตรแดง  บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง