เลือกหน้า

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการ อิ่มใจ สู้โควิด เพื่อจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา