เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน” พร้อมด้วย
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมสร้างสุขให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจับรางวัล จำนวน 2 รางวัล และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ สนับสนุน ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด
หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนประชุม
รวมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป