เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางบุญธรรม เคารพรัตน์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป